OX-CART RIDINGวัวเทียมเกวียนนั่งรอบหมู่บ้านช้าง
อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมาก นั่นก็คือ กิจกรรมนั่งวัวเทียมเกวียน เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับประสบการณ์รูปแบบใหม่ ไปกับการนั่งพาหนะของคนไทยในอดีต พร้อมทั้งได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆ หมู่บ้านช้างพัทยาพร้อมกลิ่นไอวัฒนธรรมสมัยก่อนอีกด้วย