ติดต่อสอบถาม

Pattaya Elephant Village48/120, หมู่ 7, ตำบลหนองปรือ, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150.

+66 (0) 38-249818 , +66 (0) 38-249853 , +66 (0) 38-734470

+66 (0) 91-546-4996 , +66 (0) 62 987-9244 , +66 (0) 98-917-4154, +66 (0) 6-1462-5916

+66 (0) 38-249657

info@elephant-village-pattaya.com
elephantvillagepattaya@gmail.com