การแสดงช้างเป็นการแสดงเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ และการทำงานของช้างไทยในอดีต หมู่บ้านช้างพัทยา เป็นสถานที่สำคัญ ที่มีการแสดงเกี่ยวกับช้าง ซึ่งการแสดงจะสอดคล้องกับการทำงานของช้างไทยในอดีต โดยการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นการสาธิตการฝึกช้างระหว่างควาญช้างและช้าง โดยมีการปรับให้มีความสนุกสนานมากขึ้น และนักท่องเที่ยวยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับช้างต่างๆ โดยยังดำรงความเป็นธรรมชาติของวิถีช้างไทยในปัจจุบัน
 
 
อาบน้ำช้าง, ให้อาหารช้าง, ช้างกับควาญ, ทดลองเป็นควาญช้าง, ขบวนพาเหรดช้าง,ช้างเล่นบาสเก็ตบอล, ชักเย่อกับช้าง, การแข่งช้างเก็บของ,ช้างศึกกลองสะบัดชัย, จบการแสดง, ความสามารถพิเศษของช้าง, การทำงานของช้าง