การแสดงคัชชาช์คเณศเทวาลัยหมู่บ้านช้างพัทยา ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงวัฒนธรรมไทย ที่มีการผสมผสานความเป็นสมัยใหม่เข้าไป ซึ่งมีความงดงามอย่างลงตัว สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านช้างพัทยา เชิญชมทุกวันได้ที่นี่ที่เดียวในพัทยา รอบการแสดง เวลา 12.30 น. , 13.30 น. , 17.30 น. , 18.30 น.
 
dance-desc1

Arisan Dance (Hill Tribe Dance)

S__4800614

Manorah Dance

S__4735005

Satchatri Dance

S__4734991

Khon "Hanuman and Benyagai"