ล่องแพล่องแพในทะเลสาบหมู่บ้านช้างพัทยา
นั่งชิล สบายๆ กับการล่องแพข้ามฟาก ชมทัศนียภาพริมน้ำและให้อาหารปลา