April 30, 2017

Pattaya Elephant Village Elephant Ceremony 2017

หมู่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2560 ในวันมหาสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ หมู่บ้านช้างพัทยา นายไพรัตน์ ไชยะคำ ผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลปะกำประจำปี 2560 โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน นายไพรัตน์ ไชยะคำ เปิดเผยว่า พิธีไหว้ศาลปะกำของหมู่บ้านช้างพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามขนมธรรมเนียมประเพณีของ คนเลี้ยงช้าง รวมไปถึงพิธีเซ่นสรวงเชือกปะกำ เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณ ผีบรรพบุรุษที่เคยเป็น […]
November 25, 2016

One of the Famous Japanese Star visited us for shooting Japanese TV…

One of the Famous Japanese Star visited us for shooting Japanese TV program for how to be a mahout here in Pattaya Elephant Village