“สวดมนต์ข้ามปี ล้านนาไทย 2560 ” วิถีไทย วิถีพุทธ เริ่มต้นดี ในวันขึ้นปีใหม่
January 6, 2017
Pattaya Elephant Village Elephant Ceremony 2017
April 30, 2017

Sharing is caring!

 

หมู่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2560 ในวันมหาสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่ หมู่บ้านช้างพัทยา นายไพรัตน์ ไชยะคำ ผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลปะกำประจำปี 2560 โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน นายไพรัตน์ ไชยะคำ เปิดเผยว่า พิธีไหว้ศาลปะกำของหมู่บ้านช้างพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามขนมธรรมเนียมประเพณีของ คนเลี้ยงช้าง รวมไปถึงพิธีเซ่นสรวงเชือกปะกำ เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณ ผีบรรพบุรุษที่เคยเป็น ครูบา หมอช้าง ฯ ให้มาสิงสถิตอยู่ในเชือกปะกำเส้นนี้ ซึ่งเชือกปะกำ เป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นอุปกรณ์มงคลชั้นสูงที่ใช้ในการคล้องช้างป่า จึงต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ ศาลปะกำ

นอกจากนั้นยังมี พิธีเซ่นศาลปะกำ จะมีลักษณะคล้าย ๆ บ้านหลังเล็ก ๆ เป็นที่เก็บเชือกปะกำ ส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พิธีเซ่นศาลปะกำ จะกระทำกันทุกปี เนื่องจากว่ามีเหตุต้องเคลื่อนย้ายเชือกปะกำ เช่นการแสดง การคล้องช้างประจำปี ต้องใช้เชือกปะกำ ประกอบการคล้องช้างแสดง..จึงต้องทำพิธีกรรมก่อน ศาลปะกำ เป็นที่เก็บรักษาเชือกปะกำ จึงเป็นจารีตประเพณีของช้างที่ต้องเคร่งครัดต่อศาล-เชือกปะกำ เรียกว่า ศาลปะกำประจำตระกูล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จัดให้มีการคล้องช้างบวงสรวงศาลปะกำ และให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงกรานต์เป็นที่สนุกสนาน……..

หมุ่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีการไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2560

โพสต์โดย แฟนข่าว BTV เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017