July 25, 2017

Game of Teens on LineTV

May 7, 2017

รายการเมืองไทยดี้ดี ตอนหมู่บ้านช้างพัทยา

May 4, 2017

หมู่บ้านช้างในรายการ เที่ยววิถีไทย | EP.12

April 30, 2017

Pattaya Elephant Village Elephant Ceremony 2017

หมู่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2560 ในวันมหาสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ หมู่บ้านช้างพัทยา นายไพรัตน์ ไชยะคำ ผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลปะกำประจำปี 2560 โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน นายไพรัตน์ ไชยะคำ เปิดเผยว่า พิธีไหว้ศาลปะกำของหมู่บ้านช้างพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามขนมธรรมเนียมประเพณีของ คนเลี้ยงช้าง รวมไปถึงพิธีเซ่นสรวงเชือกปะกำ เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณ ผีบรรพบุรุษที่เคยเป็น […]
April 17, 2017

หมุ่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีการไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2560

  หมู่บ้านช้างพัทยา จัดพิธีไหว้ศาลปะกำ ประจำปี 2560 ในวันมหาสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ หมู่บ้านช้างพัทยา นายไพรัตน์ ไชยะคำ ผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลปะกำประจำปี 2560 โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน นายไพรัตน์ ไชยะคำ เปิดเผยว่า พิธีไหว้ศาลปะกำของหมู่บ้านช้างพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามขนมธรรมเนียมประเพณีของ คนเลี้ยงช้าง รวมไปถึงพิธีเซ่นสรวงเชือกปะกำ เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณ […]
January 6, 2017

“สวดมนต์ข้ามปี ล้านนาไทย 2560 ” วิถีไทย วิถีพุทธ เริ่มต้นดี ในวันขึ้นปีใหม่

“สวดมนต์ข้ามปี ล้านนาไทย 2560 ” วิถีไทย วิถีพุทธ เริ่มต้นดี ในวันขึ้นปีใหม่ “ลูกปัด” ทายาทคนสวย ตระกูลไชยะคำ เจ้าของหมู่บ้านช้างพัทยา (Elephantvillage Pattaya) จัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี ล้านนาไทย 2560 ” วิถีไทย วิถีพุทธ เริ่มต้นดี ในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา ลูกปัด ปุริมปรัชญ์ […]